Driften av Lia IL er basert på frivillighet og dugnadsinnsats. Denne innsatsen bidrar til alle våre aktivitetstilbud.
Det er mange oppgaver som skal løses. Idrettslaget og undergruppene må ha styremedlemmer, lag skal trenes og organiseres, det skal kjøres til og fra kamper og konkurranser, kiosker skal bemannes, vedlikehold må utføres og inntektsgivende arbeid skal utføres. Det er dette som er dugnad! Dugnadsarbeidet gir mange gode opplevelser og en følelse av å bidra til fellesskapet. Din innsats blir satt stor pris på og betyr uendelig mye!