Norges Idrettsforbund krevet at alle utøvere, trenere, støtteapparat eller styremedlemmer som skal delta på aktiviteter må være tilknyttet et idrettslag og betale medlemskontingent årlig. Aktiviteter i regi av Lia Idrettslag krever aktivt medlemskap og betalt medlemskontingent. Medlemskontingenten er individuell og løper fra 1.januar - 31.desember. Det er idrettslagets årsmøte som vedtar hvor høy medlemskontingenten skal være.

Hvorfor betale medlemskontingent?

 • Påkrevd for å delta på aktiviteter i regi av Norges Idrettsforbund og dekker nødvendige forsikringer for utøver.
 • Ditt personlige medlemskap utløser støtte fra NIF til Lia IL.
 • Medlemskontingenten betales til hovedstyret som fordeler den ut til idrettslagene for innkjøp av utstyr, betale leie av hall, bane mm.
 • Medlemmer mellom 6-19 år vil utløse støtte fra lokale aktivitetsmidler (LAM) som fordeles tilbake til idrettslagene.
 • Dekker kostnader hovedlaget har i form av drift av anlegg, og andre kostnader som er knyttet opp for å opprettholde en trygg aktivitetshverdag for våre medlemmer.

Treningsavgift
Treningsavgiften betales direkte til idrettslaget/gruppen du er aktiv i (fotball, håndball, bordtennis, innebandy, barneidrett eller orientering). Treningsavgiften er tilpasset kostnaden for å delta i idrettslaget.

Hvorfor betale treningsavgift?

 • Treningsavgiften går til innkjøp av drakter, baller, og annet utstyr til det enkelte lag, gruppe.
 • Deltakelse avgifter til serier, turneringer mm.
 • Leie av halltid mm.

Priser

 • 0-15 år: 800kr
 • 16-100: 1000kr
 • Familie: 1100kr 
 • Styremedlem: 200kr
 • Æresmedlem: gratis livet ut 

Innmelding

Lia IL benytter NIF sitt medlemsystem. Klikk her for å bli medlem, melde inn ditt barn eller administrere ditt medlemskap.